Kartoffeltyskerne på Alheden

a) Kontingent 2020 - b) Generalforsamling.

a)
Kontingentet for 2020 er 125 kr. Det skal indbetales senest den 1. april 2020 på netbankkonto 70451211810. (Alt efter ens netbankopsætning skal nogle skrive Reg,nr. 7045 konto nr. 1211810). Det letter kasserens arbejde, hvis der i meddelelser til modtageren påfører medlemsnummer, der fremgår af medlemslisten, udsendt sammen med decembermedlemsbladet.
I praksis accepteres indbetaling senest til generalforsamlingen den 25. april. Efter konkret aftale med kassereren kan der undtagelsesvis indbetales kontant til denne. A.h.t en sikker registrering opfordres man til kun at bruge denne mulighed i stærkt begrænset omfang.
Hvis indbetalingen ikke er registreret/dokumenteret) til generalforsamlingen, har man ikke stemmeret til denne og man må påregne et rykkergebyr på 20 kr. 

b)
Program med praktiske oplysninger, herunder frokost,for generalforsamlingen  25. april med foreløbig dagsorden kan ses under menupunktet Generalforsamling 2020, link: http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=354&returpage=aktivitet.asp?id=1


Opdateret 9. februar 2020.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk