Kartoffeltyskerne på Alheden

Slægtstræf 2020 aflyses

(Klik for at se hele meddelelsen) Med stor beklagelse aflyses slægtstræffet i november. Forbuddet mod forsamlinger på mere end 50 personer er forlænget til 18. oktober. Bestyrelsen anser det derfor som urealistisk at gennemføre træffet i år. Under alle omstændigheder vil det kræve forhåndstilmelding. Da vi ikke ved, hvordan reglerne er efter 18. oktober, vil en tilmelding nu betyde, at vi skal tage mod tilmeldinger uden at kende betingelserne for afviklingen af arrangementet. Det er utilfredsstillende for alle. Forlænges forbuddet efter 18. oktober, skulle vi så meddele de tilmeldte, at vi alligevel måtte aflyse. Åbner vi først for tilmeldinger efter 18.oktober, er der af praktiske årsager reelt kun 2 ugers tilmeldingsfrist, hvilket vi mener er en for kort frist, ligesom vi risikerer, at der er nye restriktioner, der vanskeliggør arrangementet.
Aflysningen meldes først ud nu, da vi til det sidste har håbet på, udviklingen ville muliggøre arrangementet. Forlængelsen af forsamlingsforbuddet har imidlertid gjort det urealistisk.
Vi håber på forståelse for beslutningen - hvor beklagelig den end er for alle parter. 

Opdateret 2. oktober 2020.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk